MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB

FLYTTNING - BEMANNING - KONTORSSTÄDNING - MAGASINERING

FLYTTNING

Flytt

När vi på Mytilene Flytt AB är ute på uppdrag är vi alltid taggade och beredda att ge allt.

Beroende på uppdragets art, så varierar teamets storlek.  Men proffsigheten är alltid densamma.

Några exempel på detta:

När det är extra tungt.

Då har vi inte bara vår egen kraft att lita till. Utan också kluriga specialverktyg. Och egna professionella montörer. Samt när är mer än ”extra tungt”, som t.ex. flyttning av hus eller lokomotiv, så samarbetar vi med auktoriserade tunghanterare.  
    
När det är extra trångt.

Så kan det vara i vissa källargångar, eller t.ex. i hissen eller trappan. Vid dessa tillfällen är ofta montörens insats nödvändig. Men också de som kånkar och bär har en hel del beprövade speciallösningar som kan komma till pass.
    
Och när det blir extra bråttom.

Trots att planeringen varit noggrann kan något oplanerat tillstöta. Då gäller ändå att göra allt för att jobbet ska bli klart i tid Och det kan vi – utan att äventyra säkerheten eller skada miljön.

Full fart – utan att äventyra säkerheten eller miljön.

Det finns mycket som medverkar till att vi kan vara snabba utan att för den skull äventyra säkerheten eller skada miljön. Viktigt här är att Mytilene har extra fokus på sina fordons status och på att vidareutbilda personalen med täta intervaller.

Viktigt är också att vi vid mer komplicerade flyttningar kan göra en riskanalys.

Detta är starka plusvärden vid alla typer av bohagsflyttar och alla typer av kontors- och företagsflyttar.

Och naturligtvis…  inte bara när det är bråttom!

 

BEMANNING

Bemanning

Det finns många specialiteter under Mytilenes tak. Specialiteter som du också kan få tillgång till genom att vi hyr ut många av dessa separat och inte bara i samband med flyttning.

Det kan handla t.ex. om expressarbetare/bärare, om lager- och truckpersonal, om montörer/installatörer samt packmästare och tunghanterare.

 

 

STÄDNING

STÄDNING

Mytilenes utgångspunkt - att omväxling är viktigt - har gjort att vi är ett företag i ständig utveckling sedan 2005. En utveckling som resulterat i att vi efterfrågas inte bara när det gäller flyttningar.

Vi kan som sagt erbjuda en mängd bemanningstjänster, men också kontorsstädning är en växande verksamhet. Ett skäl tror vi är, förutom att vi håller ett lågt pris samtidigt som resultatet blir så bra, att vi också tänker på miljön.

Allt för mycket skadliga kemikalier hamnar i luften, på marken och inte minst i Östersjön. Alla städare brinner för uppgiften att bidra till en bättre miljö genom att alla produkter vi använder har minsta möjliga påverkan på miljön.    

 

MAGASINERING

MAGASINERING

Mytilene erbjuder torr, ren och säker förvaring i varmluftslager.

Med generösa öppettider 6 dagar i veckan!

 

 

 

 

OMBYGGNAD

OMBYGGNAD

Tala med oss också om ombyggnad och tillbyggnationer.

Mytilene är medlem i Stockholms Byggmästareförening.