MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB MYTILENE FLYTT AB

Kontakta oss

Mytilene

Lesbos

 

svenska flyttföretagareförbundet

BYGGMÄSTAREFÖRENING

MYTILENE FLYTT AB

Mytilene är med i Svenska Flyttföretagareförbundet, S3F

tHOMAS eCCO

Som styrelsemedlem i Svenska Flyttföretagareförbundets styrelse, säger VD Thomas Ecco, ser jag det som viktigt att medverka till att  höja hela flyttbranschens professionalism. Det är inte bra att så många uppdrag genom åren gått till fel slags flyttföretag.

-Fel slags företag av många skäl, betonar Thomas. Därför att många anlitar svart arbetskraft, har dåligt utbildad personal, saknar rätt försäkringar, samt till exempel ofta också har dåligt servade fordon.

- En ovärderlig tillgång för medlemsföretagen är de rika möjligheterna till fortbildning av personalen, avslutar Thomas Ecco.

Organisationsnummer:    556700-0012
Adress: Vretensborgsvägen 28
  126 30 Hägersten
Telefon: 08 - 645 50 50
E-post: info@mytilene.se
Webb:   www.mytilene.se

Hitta till oss...